Prof. Dr. Vladimir Tolstykh

Prof. Dr. Vladimir Tolstykh

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,Bilgisayar Mühendisliği (İNG.) – Öğretim Üyesi
E-Mail: vladimirtolstykh@arel.edu.tr
Dahili: 1034