Prof. Dr. Penbe ÇAĞATAY

Prof. Dr. Penbe ÇAĞATAY

Tıp Fakültesi,Temel Tıp Bilimleri / Biyoistatistik Anabilim Dalı – Anabilim Dalı Başkanı