Prof. Dr. Enver DURAN

Prof. Dr. Enver DURAN

Tıp Fakültesi,Temel Tıp Bilimleri / Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı – Rektör Yardımcısı