Öğr. Gör. Sezer BUDAK

Öğr. Gör. Sezer BUDAK

Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı – Öğretim Görevlisi