Öğr. Gör. Funda TÜRKMEN

Öğr. Gör. Funda TÜRKMEN

Fen-Edebiyat Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyatı – Öğretim Görevlisi