Öğr. Gör. Feride YILMAZ

Öğr. Gör. Feride YILMAZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Uluslararası İlişkiler – Öğretim Görevlisi