Öğr. Gör. Dr. Canan BAYSAL

Öğr. Gör. Dr. Canan BAYSAL

Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı – Öğretim Görevlisi