Öğr. Gör. Burcu YILDIZ

Öğr. Gör. Burcu YILDIZ

Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı – Öğretim Görevlisi