Öğr. Gör. Burcu HIŞMAN

Öğr. Gör. Burcu HIŞMAN

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı,Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı – Öğretim Görevlisi