Dr. Öğr. Üyesi Ayda ÖNDER

Dr. Öğr. Üyesi Ayda ÖNDER

Fen-Edebiyat Fakültesi,Mütercim Tercümanlık – Öğretim Görevlisi