Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ACAR UĞURLU

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ACAR UĞURLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Muhasebe ve Finans Yönetimi – Öğretim Üyesi