Dr. Öğr. Üyesi Ülkü ÖZBAY

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü ÖZBAY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Finans ve Bankacılık – Öğretim Üyesi