Dr. Öğr. Üyesi Sinan AKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan AKTAŞ

Güzel Sanatlar Fakültesi,Dijital Oyun Tasarımı – Öğretim Üyesi