Dr. Öğr. Üyesi Şenel TEKE TUNÇEL

Dr. Öğr. Üyesi Şenel TEKE TUNÇEL

Fen-Edebiyat Fakültesi,Moleküler Biyoloji ve Genetik – Öğretim Üyesi