Dr. Öğr. Üyesi Seda SAKİYAN

Dr. Öğr. Üyesi Seda SAKİYAN

Güzel Sanatlar Fakültesi,Dijital Oyun Tasarımı – Öğretim Üyesi