Dr. Öğr. Üyesi Özlem YALÇINÇIRAY

Dr. Öğr. Üyesi Özlem YALÇINÇIRAY

Güzel Sanatlar Fakültesi,Gastronomi ve Mutfak Sanatları – Öğretim Üyesi