Dr. Öğr. Üyesi Hilal KUVVETLİ YAVAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Hilal KUVVETLİ YAVAŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Uluslararası Ticaret ve Finans(Ing.) – Öğretim Üyesi
Uluslararası Ticaret ve Finans(Ing.) Bölüm Başkan Yrd.