Dr. Öğr. Üyesi Hayati BEKA

Dr. Öğr. Üyesi Hayati BEKA

Tıp Fakültesi,Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – Anabilim Dalı Başkanı