Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tekinalp GÜREKEN

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tekinalp GÜREKEN

Güzel Sanatlar Fakültesi,Grafik Tasarımı – Öğretim Üyesi