Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Havacılık Yönetimi – Öğretim Üyesi