Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇETİNOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇETİNOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Lojistik Yönetimi – Öğretim Üyesi