Dr. Öğr. Üyesi Gülçin EKİZCELİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin EKİZCELİ

Tıp Fakültesi,Temel Tıp Bilimleri / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı – Öğretim Üyesi