Dr. Öğr. Üyesi Gaye GÜLDİKEN DOĞRUEL

Dr. Öğr. Üyesi Gaye GÜLDİKEN DOĞRUEL

Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri / Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı – Öğretim Üyesi