Dr. Öğr. Üyesi Emine DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Emine DEMİR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Muhasebe ve Finans Yönetimi – Öğretim Üyesi