Dr. Öğr. Üyesi Aynur ACER

Dr. Öğr. Üyesi Aynur ACER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Lojistik Yönetimi – Bölüm Başkanı