Dr. Öğr. Üyesi Aslı MERT KARAGÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Aslı MERT KARAGÖZ

Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı – Öğretim Görevlisi