Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İLBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İLBAŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Lojistik Yönetimi – Öğretim Üyesi