Doç. Dr. Ürün ŞEN SÖNMEZ

Doç. Dr. Ürün ŞEN SÖNMEZ

Fen-Edebiyat Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyatı – Dekan Yardımcısı