Arş. Gör. Öykü Deniz KANAT

Arş. Gör. Öykü Deniz KANAT

Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri / Fizyoloji Anabilim Dalı – Araştırma Görevlisi