Araş. Gör. Ayşe ÇOBAN

Araş. Gör. Ayşe ÇOBAN

Mühendislik Fakültesi, Elektrik – Elektronik  Mühendisliği – Araştırma Görevlisi