Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Fen-Edebiyat Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyatı – Öğretim Üyesi