Dr. Öğr. Üyesi Evrim TETİK

Dr. Öğr. Üyesi Evrim TETİK

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG.) – Öğretim Üyesi
E-Mail: evrimtetik@arel.edu.tr
Dahili: 1179